Performans Belleği

10 Haziran - 13 Eylül 2015

Sanatçılar:
Burak Delier
Nezahet Ekici
Didem Erk
Genco Gülan
Erdal İnci
Hacer Kıroğlu
Burçak Konukman
Ferhat Özgür

Küratör:
Marcus Graf
50 yılı aşkın bir süredir performans sanatı, çağdaş sanat tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. İnsan vücudunu ana malzemesi, enstrümanı ve sanatsal çerçevesi olarak kullanırken, sosyo-politika, psikoloji, sosyoloji, cinsellik veya feminizm gibi toplumsal meseleleri yeniden gözden geçirir. Performans sanatçısının izleyici önünde performansını gerçekleştirdiği an temel öneme sahiptir. Fotoğraf veya video gibi mecralarla nakledilen o an, enerjinin büyük bir kısmı yokolurken, performans sanatçısının zamanı ve mekanı izleyiciyle paylaştığı sürecin özgünlüğü bu disiplinin ruhunu, özünü oluşturmaktadır. Bu yüzden de performans sanatını kaydetmek, arşivlemek ve iletmek çok zordur. Asıl soru da budur; performans gerçekleştikten sonra ne olur? Performans sanatını nasıl ve ne şekilde arşivleyebilir ve sunabiliriz?

Plato Sanat’taki Performans Belleği sergisi 8 Türk performans sanatçısını biraya getirdi. Bu sanatçılardan bazıları kendilerini veya başkalarını video performanslarında kullanırken, bir kısmı da canlı performans temsillerini sundu. Sergi,
8 sanatçının eserlerini sunmanın yanısıra performans sanatının kaydedilmesi, sunumu ve arşivlenmesi meselesi üzerinde de durmaktadır. Bu yüzden mekanda, video ve fotoğraf gibi geleneksel yöntemlerin yanında performanslar sırasında kullanılan türlü objeler de sergilenmiştir. Performans Belleği sergisi bu bağlamda herşeyin temsili ve sembolik olduğu sanatsal bir tecrübe yaratmaya çalışarak canlı performanslardan bilhassa kaçınmış ve kendi temsili ve sanatsal özgünlüğü bağlamında performans sanatının sunum biçimine odaklanmıştır.