Merz 3000
Gelecek Kolajdır!

5 Kasım – 20 Aralık 2014

Sanatçılar:
Bora Akıncıtürk
Deniz Ayral
Özge Enginöz
Buğra Erol
Mustafa Horasan
Seydi Murat Koç
Lara Ögel
Damla Özdemir
Arda Yalkın

Küratör:
Marcus GrafMerz 3.000 – Gelecek Kolajdır! sergisi çağdaş sanat disiplini içinde kolajın gücünü ve önemini kabul eden karma bir sergidir. Sergi, farklı kolaj yöntemlerini sanatsal üretim metodu olarak kullanan 9 farklı sanatçının eserlerine yer vererek, kolajın çağdaş sanatçılar için statükosunu ve anlamını tartışmıştır. Serginin adı ise erken dönem kolaj sanatçısı Kurt Schwitters ve onun kendisi için inşa ettiği yaşam alanı olan Merzbau’suna (1922 -1942) gönderme yapmaktadır. Sergi mekanının tasarımı dışavurumcu ve kübistik uzamsal müdahaleler yoluyla montaja benzer deneysel bir mekan olan Merzbau’ya olan minnettarlığı ifade etmektedir. Serginin parçalar halindeki bu yapısı sayesinde eserler, mekan ve ziyaretçiler, fikirlerin, yorumların ve deneyimlerin tümünün birbiriyle bağlantılı olduğu geniş ve tek bir kolajın evreni haline gelmiştir.