Portfolyo Serisi 1:
Şakir Gökçebağ

3 Nisan – 12 Mayıs 2013

Küratör:
Marcus GrafPortfolyo Serisi
aracılığı ile Plato Sanat, kariyerlerinin ortasındaki önemli sanatçıların kavramsal ve biçimsel işlerini irdeleyen tek kişilik sergilerini organize ederek Türkiye'deki güncel sanat dünyasının farklı disiplin ve alanlarındaki önemli pozisyonları gözden geçirmeyi ve temsil etmeyi amaçladı. Bu seri ile önemli sanat işlerinin başlangıcı, gelişimi ve şu andaki durumunun gösterilmesi amaçlandı. 

Portfolyo Serisi'nin ilk sanatçısı olan Şakir Gökçebağ, yirmi yılı aşkın süredir güçlü, zorlayıcı işler üreten ve işlerinde içinde bulunduğumuz dünyayı ve birlikte yaşadığımız objeleri ne şekilde anladığımızı sorgulayan bir sanatçıdır. Ready made, DADA, Sürrealizm, Bauhaus ve Minimalizm'den etkilenen işleri gerçekliğimizi oluşturan farklı katmanları inceler. Çoğaltma serileri, deformasyon ve yapı çözümü ile birlikte çizgisellik, açıklık ve basitlik de sanatçının eserlerinde ön plana çıkıyor. Gökçebağ çoğu zaman işlerinde ready made objeler ve mekansal yerleştirmeler aracılığı ile gündelik hayatta kullandığımız objeleri galeriye taşıyarak kullanım alanlarından çıkarıyor.

İzleyicinin gözünde yeni, garip ve bazen de absürd şekil ve anlamlar kazanan objenin bu sayede alternatif kullanımlarını önerilmesine, orijinal işlev ve özelliklerinin sorgulanmasına neden oluyor. Gökçebağ, obje bazlı işlerinin yanı sıra fotoğraf mecrasını kullanan işlerinde gerçekliğin kurgusu ve fotoğraf aracılığıyla temsil edilmesiyle oynuyor. Sanatçı, dünyayla ilgili görüşlerini geliştirirken sosyal, kültürel ya da siyasi yönetmeler ya da mutlak gerçeği baskılayanları tekrarlamıyor.