Portfolyo Serisi 2:
Orhan Cem Çetin

18 Aralık 2013 - 26 Ocak 2014

Küratör:
Marcus Graf


Plato Sanat, kariyerlerinin ortasındaki güçlü sanatçıların biçimsel ve kavramsal çalışmalarına farklı bir bakış kazandıran Portfolyo Serisi sergilerinin ikinci sergisinde Orhan Cem Çetin'i sundu.

Türkiye’de çağdaş fotoğrafçılık alanındaki en önemli sanatçılardan biri olan Çetin, kavram ve teknik arasında olduğu kadar belgesel ve kurgu arasında da var olan büyük bir dengenin güçlü çalışmalar ortaya çıkardığı fotoğraf serileri yaratmaktadır. Sanatçı, çalışmalarında fotoğraf tasvirlerini, kendi çoğulcu ve heterojen yaklaşımının görsel kültürümüzü incelediği ve genellikle de yapısal olarak çözümlediği düşünsel ifadelere dönüştürmektedir. Orhan Cem Çetin klasik bir fotoğraf sanatçısı değildir. Ayrıca, o tek bir tarza, okula ya da akıma indirgenemez. Tüm çalışmalarında, genellikle fikir önce gelir ve daha sonra sanatçı, çalışmasını izleyiciye aktaracak olan uygun biçim, teknik ve estetik üzerinde karar verir. Bu sebeple, estetik ve fotoğrafik yaklaşımı, kavramsal ve içeriksel ihtiyaçlara göre seriden seriye değişebilir.

Çetin bazen, “New Age (Yeni Çağ)” ya da “Proximity (Yakınlık)” adlı çalışmalarında olduğu gibi, kentsel çevremizin tuhaflığını gözlemleyen bir şehir yürüyüşçüsü olur. Bu serilerde, gözleri bir röntgencinin gözlerine benzer. “Perfection Takes Time (Mükemmeliyetçilik Zaman Alır)” ya da “Renk’arnasyon” gibi diğer serilerde ise, doğa ve medyanın işleyiş şeklinden büyülenmiş görsel bir bilim adamı rolünü oynar. Sanatçı bu serilerde, renk ve doku araştırmasının, gerçek nesne ve olayların simgesi olarak, daha önemli olduğu soyut ve soyutlanmış imgeler yaratır. Bu yaklaşımların yanı sıra, sanatçı “Düşdeğirmeni” ya da “Fantomas” adlı serilerinde de olduğu gibi, görselliğin ve metinselliğin sınırlarını aşmak için görsel ve metinsel bilgiyi birleştiren bir şair rolü üstlenir. Orhan Cem Çetin’in çalışmaları, sanatçının, fotoğrafçılığın geleneksel fikirlerini ve bilinen estetiğini sürekli olarak genişlettiği, güçlü kavramsal ve görsel temellere dayanmaktadır. Bütün çalışmaları fotoğrafçılık sanatı üzerinde çok büyük bir etkiye ve yenileme gücüne sahiptir. Bu da çalışmalarının genç fotoğrafçılar ve görsel sanatçılar için önemli olmasının nedenidir.