Balat?

26 Haziran – 29 Eylül 2013

Sanatçılar:
Elif Süsler
Felix de la Concha

Küratör:
Marcus Graf
Günümüz sanat dünyası, global ve uluslararası sanatçı, sanat uzmanı ve sanat kurumlarından oluşan geniş bir ağ üzerine kuruludur. Bu yüzden de misafirlik programları farklı ülkelerden gelen sanatçı ve sanat uzmanlarının arasındaki değişim, diskur ve tartışmayı tetiklediğinden güncel sanatta önemli bir rol oynar. Öte yandan, çeşitli krizler sırasında misafirlik programları toplumun aciliyetli meselelerini alternatif ve bağımsız bir bakış açısı ile teşhir edip inceleyebilir.

Plato Sanat Misafirlik Programı'nın formal ve kavramsal özelliklerini tasarlarken, Plato Sanat'ın ve okulumuzun da içinde bulunduğu Balat semti üzerine kentsel ve sosyo-politik dokusuyla birbirine geçen tematik bir çerçeve geliştirmeye karar verdik. Program, Balat'ın birebir maruz kaldığı mutenalaştırma süreci ile bilinçli ve eleştirel olarak ilişkili olmalıydı. Bu yüzden Balat?  kavramı ile İstanbul'un bu önemli ve tarihi bölgesinin günümüzdeki ve gelecekteki halini incelemeyi ve sorgulamayı hedefledik.

Bölgemize alternatif bir bakış açısıyla bakabilmek için uluslarası bir açık çağrı yaptık. Kentselleşme, şehir bilimleri ve şehir hayatına yoğunlaşan güçlü sanatçı adayları arasından Felix de la Concha (İspanya, ABD) ve Elif Süsler'i (İstanbul, Türkiye) seçtik. Felix de la Concha'nın işleri Balat'ın tarihi içindeki kişisel hikayeleri orada yaşayanları temsil ederek sundu. Balat sakinlerinden birini dinlerken sanatçı bu kişinin yağlıboya bir tablosunu yaptı ve video söyleşisi ile de sanatçı ve modeli arasındaki konuşma belgelendi. Elif Süsler ise mutenalaştırma sürecinin güçlü akımına daha da kapılırsa 2020'de mahallenin neye benzeyeceğinin bir önizlemesini geliştirerek Balat hakkında ütopik-distopik makro bir perspektif sundu. Fotoğraf, obje, kolaj, video malzemesi ve rehberli bir tur performansından oluşan kümeyi üreten sanatçı, Balat hakkındaki farklı fikir ve tartışmaları sergi mekanına getirerek bu çoğulcu yapı aracılığı ile izleyicinin güncel durum ve olası gelecek hakkında kendi fikirlerini yaratmasını tetiklemiş oldu.

Plato Sanat'taki Balat? sergisi de bu uzun soluklu, heyecan verici, zor ve yorucu araştırmanın sonuçlarını izleyicilerle paylaştı.