Bilgi Dizisi 3: Bellek

28 Eylül - 20 Kasım 2011

Sanatçılar:
Bandrolsüz
Genco Gülan
Konsortium
Özlem Sulak

Küratör:
Marcus Graf
Bilgi Dizisi 3: Bellek, sanat ile bilginin üretimi, paylaşımı ve bellekle olan ilişkisini tartışan sergi üçlemesinin sonuncusudur.

Sergi, sanatın, bilginin anımsanmasına dair yaklaşımının medyadaki popülist sunumundan ve sosyal bilimlerin araştırma yöntemlerinden ne denli farklı olduğunu ortaya koymaktadır. Sürekli olarak yazılı ve görsel veriye boğulduğumuzdan bilginin oluşturulmasını ve dağıtımını anlamak bizler için büyük önem teşkil etmektedir. Sergi, gerçekliği anımsamanın alternatif yollarını işaret etmekte böylece izleyici, kollektif belleğin bir parçası olan kişisel belleğinin inşasına aktif olarak katılma şansı elde etmektedir. Sanatçılar, bilgiyi hatırda tutmaya yönelik klasik yöntemleri aşmanın, popülerleştirilmiş belleğimizi şekillendiren modellere ait sınırların ötesine geçmenin mümkün olduğunu kanıtlamaktadır.

Bilgi Dizisi 3: Bellek sergisi, ayrıca 'beyaz küp' pratiğine alternatif bir sergileme modeli önermiştir, zira temel parametrelerinden biri olarak değişimi kabul eden süreç odaklı bir yapıya sahiptir. İzleyiciye, dizinin önceki iki sergisine katılan sanatçıların işlerini de arşiv halinde görme imkanı sunmuştur. Bu bağlamda sergi, hiçbir şeyin yitip gitmediği herşeyin dönüşüm geçirdiği yaşamın akışına daima uyum sağlayan bilginin üretimine, paylaşımına ve hatırda tutulmasına formel ve kavramsal olarak karşılık vermiştir.