Bilgi Dizisi 2: Paylaşım

22 Haziran - 14 Eylül 2011

Sanatçılar:
Atılkunst
Jenny Eichler
Engin Gerçek
Ardan Özmenoğlu

Küratör:
Marcus Graf
Bilgi Dizisi 2: Paylaşım; sanat ve bilginin üretimi, paylaşımı ve arşivlenmesi arasındaki ilişkiyi tartışan üçlü dizinin ikinci sergisidir. Görsel sanatları, bilgi üretiminin bilinen yöntemlerini eleştirmek için bir araç olarak ele alan ilk sergiden sonra gelen Bilgi Dizisi 2: Paylaşım, bilginin iletilmesi ve dönüşümü üzerinde yoğunlaşmıştır. 

Bilgi Dizisi 2: Paylaşım sergisine katılan sanatçılar dünya hakkındaki düşüncelerini paylaşmak için alternatif stratejiler ortaya koydular. Bu sergide Engin Gerçek, belgesel ile kurgu arasında gidip gelen fotoğraf serisi Soylulaştırmanın Soyluları’nda Kuştepe’deki apartmanların duvarları ardındaki evlere ait gerçeklikleri gözler önüne serdi, gerçekliğin çeşitli katmanlarını ve sahip olduğumuz klişeleri tartışmaya açtı. Ardan Özmenoğlu’nun eserleri kültürel bellek, siyasi vaatler ve İstanbul sokaklarında kullanılan iletişim yöntemlerini yapısökümüne uğratırken, Alman sanatçı Jenny Eichler geleneksel zanaat bilgisini çağdaş sanat yapıtları üretimine aktararak imitasyon ile kitsch kullanımı sayesinde eleştirel bir analiz ortaya koydu. Atılkunst ise izleyicisine ulaşmak için gerilla taktiklerini uygulayarak sergileme tekniklerinin yanı sıra üretimin kendisini de özgür bir şekilde sanat yapabilmek için kullandı.