Bilgi Dizisi 1: Üretim

27 Nisan - 6 Haziran 2011

Sanatçılar:
Erdem Ergaz
Matthias Maenner
Sümer Sayın
Greg Wolff

Küratör:
Marcus Graf
Bilgi Dizisi 1: Üretim, sanat ile bilginin üretimi, paylaşımı ve arşivlenmesi arasındaki ilişkiyi tartışan üçlü bir dizinin ilk sergisidir. Sergi, gerçekliğin heterojenliğini, çoğulluğunu ve göreceliliğini ortaya koyarak onun sorgulanmasına odaklanmıştır. 

Bilgi Dizisi süreç odaklı bir sergi yapısı ve mekan tasarımına sahiptir. Alışılageldiği üzere, bir serginin açılışı onun sonudur da. Açılıştan sonra kimi zaman yapılan konuşmalar, seminerler ya da rehberli turlar dışında orada hiçbir şey gerçekleşmez. Serginin son gününün ardından işler indirilir, yerler temizlenir ve duvarlar boyanır. Sonra yeni serginin kurulumu, öncesinde hiçbir şey olmamış gibi başlar. Bilgi Dizisi 1: Üretim, alışılmış pratiğin yerine ‘bir serginin sonunun diğerinin açılışı’ olduğu alternatif bir sergileme modelini önermiştir. Böylelikle kapanışlar ve açılışlar aynı gün gerçekleşmiş, sergilerin kurulum ve üretim süreçleri görünür kılınmıştır.

Sergi aynı zamanda, Plato Meslek Yüksekokulu’nun içinde yer almaktan kaynaklanan biçimsel ve kavramsal bağlamlara da karşılık vermektedir. Plato Sanat, öğrencilerin yüzlerce kez içinden geçtiği, içinde vakit geçirdiği, böylelikle bir sanat galerisini gezmenin günlük bir aktivite hâline geldiği bir yer olarak da dikkat çekicidir. Sergi mekânının bir çeşit açık laboratuvar gibi işlev gördüğü yerde sanat, dünyayı değerlendirmek için alternatif bir araç olabilir.