Ölü Doğa

04 Şubat - 06 Mart 2016

Sanatçılar:
Burçak Bingöl 
Elif Boyner 
Serkan Demir 
İsmet Doğan 
Orhun Erdenli 
Melike Kılıç 
Komet 
Ilgın Seymen 
Ekrem Yalçındağ 

Küratör:
Marcus Graf

Asistan Küratör:
Melike Bayık
Natürmort, 17. yüzyıldan beri sanat tarihinin önemli bir konusudur. Yüksek estetik ve dekoratif değeri nedeniyle özellikle Barok ve Klasik dönemde popüler olmuştur. Ressamın ustalık becerilerini göstermesinin yanı sıra her bir nesne, sıvı, hayvan, böcek, meyve ve sebzenin, hayat ve ölüm üzerine metaforik anlamı olarak dünyanın hallerine gönderme de yapmaktadır. Bu anlamda natürmort, gerçek ve metafiziğin bir aynasıdır. Aynı zamanda insan ile yarattığı, kullandığı ve çevrelendiği şeylerle bağlantılıdır. Dolayısıyla natürmortŞeylerin Dünyası (Dingwelt)’nın bir yansımasıdır. Bu ayna, yüzeyini kaplayan sosyal kodlar ve kültürel katmanlardan dolayı her zaman için bulanıktır ve sadece metaforik algıya izin vermektedir. Yansıyan imgenin ikonografisi, dünya üzerindeki her bir maddeyi çoklu muhtemel içeriklerle dolu olan semboller dünyasında dönüştürür. Nesnelerin düşünsel yer değiştirmeleri ve anlamlarının dönüşümü modern sanat tarihinde temel bir rol oynar. Ready Made ve Kolaj sanatı, nesneler dünyasının bu tarzdaki kavrayışına dayanmaktadır.

Arte Povera, Pop Art ve Fluxus gibi sanat akımları da çalışmalarının büyük bir çoğunluğunu eserler ve gündelik öğeler temeline dayandırmaktadır. Bugün natürmortun bu boyutu halen bir çok sanatçının üretimini etkilemektedir. 

Bu bağlamda, bu sergiyle Plato Sanat, hayatımızdaki şeylerin anlamlarının eleştirel analizine ve bir zamanlar cisimleri kavrama ve nesneleri fikirlere dönüştürme gücüne sahip sanat akımı olan natürmortun güncel geçerliliğinin gözden geçirilmesine katkıda bulunmaktadır.