Tatlı Küçük Yalanlar

10 Mayıs - 30 Haziran 2018

Sanatçılar:
Mert Acar
Ozan Atalan
Zeynep Beler
Elif Biradlı
Tutku Bulutbeyaz
Antonio Cosentino
Yunus Emre Erdoğan
Ekin Saçlıoğlu
Sergen Şehitoğlu
Berkay Tuncay
Egemen Tuncer
Berkay Yahya

Küratör
:
Marcus Graf

Asistan Küratör:
Melike Bayık
Tatlı Küçük Yalanlar, günümüzde görsel kültürün durumu ve güncel sanatın ona nasıl tepki verdiği üzerinde odaklanan bir sergidir. Çoğunlukla, medya gerçekliğine dayanan görsel bilgilerden oluşan görüntülere güvenir ve inanırız. Aslında dünyayı bir anlamda yapay objektiflerle algılamaktayız. Görüntüler, her yerdedir ve görsel kültürümüzün oluşumuna herkes dahildir. Peki bu durum, görüntüleri yaratan sanatçıları nasıl etkilemektedir? Çalışmaları diğer eserlerden nasıl farklılık gösterir?

Çevremizdeki tüm görüntüler temelde kurgusaldır. Bu anlamda hiçbir görsel, doğruyu söylemez; Plato Sanat’ın bu sergisi de işte bu “yalanlar”la ilgilidir. Sergi, gösterip göstermemek, temsil etmek veya etmemekle ilgilenmektedir. Sonuçta sanat da, bir yaratım, estetikle ifade edilen bir tasarım ve bir düşünce dizisi olduğu için kurgusaldır. Bu nedenle sanat da -bir anlamda- yalan söylemektedir. Ancak sanatın yalanları, görüntü yapım endüstrisinden farklıdır. Her ne kadar sanatçılar verilen gerçeklere atıfta bulunsalar ve hatta onları taklit edip yeniden üretseler de aslen eserlerinin kurgusallığını teşhir etmektedirler.

Bu nedenle, Tatlı Küçük Yalanlar, gerçek ve yalan arasındaki bağlantılara ve aynı zamanda sanatın bağlamında ve yaşamın karşılıklı ilişkilerinde özgünlük ve yeniden üretim arasındaki ilişkiyi ifade eder. Bizi çevreleyen sıradan imgelerden, gerçek ve doğru olduğunu iddia edenlerden farklı olarak, Plato Sanat'taki eserler, herhangi bir tereddüt olmaksızın kurgusal varlıklarını ortaya koymaktadırlar.

Tıpkı Berthold Brecht'in yabancılaşma nosyonu gibi, sanat eserleri de gerçekliği hem sorgular hem de çarpıtır. Bilmemiz ve anlamamız gereken şeyler, kavramsallık ve yapaylık ile adeta garipleşir. Fotoğraflara benzeyen yiyecek-kutular, şehir modelleri, kimlik göstermeyi vaat eden fotoğraf portreleri, ayna gerçekliğini iddia eden videolar, boş reklam panoları, bilinen görüntüler ve yeni oluşturulmuş kelimeler, sahte görünen bir dünya, anlam ve görselleri, izleyicinin kendi kavrayışını sorgulamasına yol açan tuhaf bir kaleydoskop oluşturmaktadır. Düşünceden dile, vizyondan yalanlara, kavramdan yanılsamaya kadar, Tatlı Küçük Yalanlar, görsel bombardıman çağında yalanların ve hakikatin karşılıklı ilişkisini tartışan, eleştirel ve ironik bir gösterinin yanısıra biraz karanlık, acı ve biraz da alaycı bir sergidir.