İzler
Plato Sanat’ta 10 yıl

9 Mayıs - 3 Haziran 2019

Küratör:
Marcus Graf

Yardımcı Küratör:
Melike Bayık
Plato Sanat, kurulduğu günden beri, içinde yaşadığımız toplumun yanı sıra sanat dünyasını da ilgilendiren önemli soruların tartışıldığı sanatsal bir araştırma merkezi olarak konumlandı. 30 sergide 174 farklı sanatçı Plato Sanat sergilerinde, şiir ve siyaset arasındaki geniş aralıkta türlü konuları gözden geçirerek, hem mevcut yaşam koşullarımızı hem de kendi içinde bulundukları profesyonel ortamı eleştirel olarak inceleme fırsatı buldular. Bu bağlamda, bilinenlerin ötesine geçmek Plato Sanat için her zaman güçlü bir slogan oldu ve kurum çoğulcu ve heterojen fikirlerin yanı sıra çok sayıda sanatsal yapım stratejisi ve sayısız estetik kavramın sunulduğu yaratıcı bir forum haline geldi.

Bugün, sanatçıların dünyanın karmaşıklığını derinlemesine yansıtan üretimleri sayesinde günümüz sanatı da artık çok boyutlu ve dinamik bir karaktere sahip hale geldi. Plato Sanat bu açıdan, sanatın güncel varlığına esnek bir örgütsel yapı ve deneysel küratörlük uygulamaları yoluyla da cevap vermiş ve sayısız sergide değişikliği temel parametre olarak kabul eden alternatif sergi modelleri önermiştir.

Plato Sanat, bilime ve bilgiye dayanan bir yüksek öğretim kurumu olarak İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin bir parçası olmaktan doğrudan etkilenir. Sergileme alanımız sıklıkla bilgi edinmek için alternatif ve sıradışı yöntemler sunduğundan, öğrencilerimiz de gerçeği nasıl algılayacakları konusunda alternatif bilgiler edinirler. Plato Sanat, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ile entegrasyonu aracılığıyla içinde bulunduğu kentsel ve sosyal çevrenin olumlu gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan ve kar amacı gütmeyen bir sanat kurumu olarak her zaman önemli bir rol oynamıştır.